Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ cho cán bộ địa chính cấp huyện, xã Thị xã Kỳ Anh

10:03 27/07/2017
Aa
Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ cho cán bộ địa chính cấp huyện, xã Thị xã Kỳ Anh

Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ cho cán bộ địa chính cấp huyện, xã Thị xã Kỳ Anh

Tham dự buổi khai mạc có Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh, Đ/c Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng TNMT Thị xã; về phía Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ Thông tin có Đ/c Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc  và các giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin cùng toàn thể 38 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh và cán bộ địa chính - xây dựng  của 13 phường, xã.
Hiện nay, trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh đã đo vẽ xong bản đồ địa chính chính quy đây là bộ bản đồ địa chính hiện đại, rất cần thiết và phục vụ kịp thời cho quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thị xã. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng và khai thác nguồn dữ liệu của địa phương gặp nhiều khó khăn do khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng của cán bộ địa chính cấp xã và cấp huyện.
Với nội dung chương trình tập huấn gồm 02 phần:
Tin học ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai (Microstation và Mapping office, Famis)  và ( phần mềm xây dựng hồ sơ Địa chính, in giấy chứng nhận QSD đất VILIS) do các giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin  truyền đạt, khoá tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ địa chính – xây dựng cấp xã thị trấn về vai trò của ứng dụng CNTT trong việc xây dựng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành Tài nguyên và Môi trường; đồng thời trang bị, nâng cao các kiến thức về tin học văn phòng và các kiến thức về bản đồ số, kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm của hãng Intergraph (Microstation và Mapping Office) để số hóa, biên tập, chỉnh lý biến động sửa lỗi và hoàn thiện bản đồ số. Từ đó, học viên có thể vận dụng trong công việc biên tập, chỉnh lý bản đồ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. /.

Tác giả bài viết: Trung tâm KTĐC&CNTTÝ kiến bạn đọc