Thanh tra, kiểm tra

08:36 07/12/2023

Ngày 30/11/2023, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà, đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Kết luận số 4979/QĐ-STNMT ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công...

07:56 14/11/2023

Công bố Quyết định xác minh đơn khiếu nại của bà Phan Thị Luyên, địa chỉ tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

08:37 27/10/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2023 như sau:

17:57 20/10/2023

Ngày 19/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 4305/KL-STNMT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

08:14 16/09/2022

Ngày 08/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 346/KL-UBND Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, ngày 15/9/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố Kết luận này với đối...

09:00 13/10/2023

Ngày 09/10/2023, tại trụ sở UBND huyện Thạch Hà, đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại...

08:23 05/10/2023

Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Viết Nhân

08:18 05/10/2023

Trong Quý 3 năm 2023 Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tổ chức với số tiền 136.777.000 đồng

10:00 04/10/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 10 năm 2023 như sau

17:46 03/10/2023

Ngày 05/9/2023, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra viên.

15:21 30/08/2023

Ngày 07/8/2023, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra viên.

14:37 30/08/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023 như sau: