Thanh tra, kiểm tra

Thực hiện Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 417/TT-NV3 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, ngày 31/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số...

Ông Lê quang Hoà có đơn gửi đến chủ tịch UBND tỉnh về việc không đồng ý với Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Đức Thọ về giải khiếu nại của ông Lê Quang Hòa, ông yêu cầu xác định rõ loại đất, diện tích bị thu hồi để bồi thường, hỗ...

Căn cứ các Văn bản số: 6374/UBND-NL2 ngày 25/9/2019, 435/UBND-NL2 ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh tra, kiểm tra tổng thể, xử lý sai phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-STNMT...

Ngày 02/4/2021, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Hữu Khanh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì triển khai Quyết định số 1411/QĐ-STNMT ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra soát xét, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Loan,...

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê, đồng chí Hồ Huy Thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 04/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao...

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 23/11/2020, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Hồ Huy Thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Môi trường về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị phản ánh qua Đường dây nóng đối với Khu vực nuôi tôm thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và du lịch Bảo An Phú, ngày 21/7/2020 Sở Tài...

Bà Đào Thị Châu (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khiếu nại Văn bản số 2195/UBND-TNMT ngày 20/11/2019 của UBND huyện Hương Khê trả lời bà Đào Thị Châu về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

Kiểm tra thực địa, tìm giải pháp xử lý 24 hộ gia đình sử dụng đất trong vùng đệm thuộc diện tích Vườn quốc gia Vũ Quang.

Các ông Phan Đình Dạ, Phan Đình Thám, Phan Đình Thịnh và Bùi Hồng Tân ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có đơn khiếu nại Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng Hồ Điều hòa Bắc Hồng (viết tắt là HĐBT) không lập phương án bồi...

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Thắng trú tại thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh;Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Công Sửu trú tại thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh ;Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh...