Thanh tra, kiểm tra

31/05/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 6 năm 2024 như sau:

07/05/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 5 năm 2024 như sau:

26/04/2024

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 15/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh tra việc chấp hành pháp luật Bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp

29/03/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2024 như sau:

29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 3 năm 2024 như sau:

23/02/2024

Trong năm 2023 có 15 tổ chức cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, trong đó Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính với 14 tổ chức cá nhân và tham mưu chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với tổng số...

19/02/2024

Ngày 05/02/2024, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra...

29/01/2024

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024

04/01/2024

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Luyên, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

29/12/2023

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024

07/12/2023

Ngày 30/11/2023, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà, đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Kết luận số 4979/QĐ-STNMT ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công...