Hoạt động tuyên truyền, tập huấn về BVMT và hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

11:30 24/08/2023
Aa

Thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chiều ngày 23/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Đức Thọ tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tham dự buổi tập huấn có trên 150 đại biểu đại diện các phòng, ban, tổ chức đoàn thể huyện Đức Thọ: Văn phòng Điều phối NTM huyện, Đại diện UBMTTQ và các đoàn thể huyện (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện Đoàn, Hội Cựu chiến binh); đại diện Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách tiêu chí Môi trường xã/thị trấn; cán bộ chuyên trách nông thôn mới; Đại diện UBMTTQ và các đoàn thể ở các xã/thị trấn.

Hội nghị tập huấn đã được nghe 2 chuyên đề: chuyên đề 1 giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào tiêu chí phân loại dự án đầu tư, quy định về đối tượng, nội dung, thẩm quyền, thời điểm, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; chuyên đề 2 về hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện trên thực tiễn và thể hiện trên hồ sơ đối với từng tiểu tiêu chí trong tiêu chí môi trường và tiêu chí chất lượng môi trường sống. Đây là một tiêu chí khó với nhiều nội dung, phải thực hiện và duy trì thường xuyên, đồng thời phải nâng mức độ từ đạt chuẩn từ nông thôn mới, lên nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, ngoài việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các giảng viên còn trao đổi những khó khăn, vướng mắc qua thực tế khảo sát tình hình thực hiện tiêu chí môi trường tại cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc. Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu tham gia đặc biệt là đại biểu cấp xã đã nắm bắt, hiểu hơn về cách thức triển khai thực tế; tháo gỡ được những vướng mắc đã gặp trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường tại địa phương.

Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng Môi trường



Ý kiến bạn đọc