Đảng - Đoàn thể

Thực hiện chương trình, nội dung đỡ đầu xây dựng nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân. Đoàn cơ cở phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, đoàn thanh niên xã Xuân Hải rà soát, đánh giá và lên kế hoạch thực hiện một số...

Được sự nhất trí của Đảng bộ sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 13 tháng 9 chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Và Công nghệ Thông tin tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2020.