Tuyên truyền pháp luật

14:36 08/02/2022

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

14:28 08/02/2022

Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số : 59/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

08:43 13/01/2022

Từ ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 sẽ có hiệu lực thi hành toàn phần với 16 Chương, 171 Điều.

08:30 13/01/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng...

10:05 17/12/2021

Chính phủ ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

15:23 07/12/2021

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

14:25 24/11/2021

Ngày 29/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2021/TT-BTNMT quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

09:20 24/11/2021

Ngày 11/11, Bộ TN&MT đã có Công văn số 6877/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia giai đoạn năm 2016-2020.

15:28 12/11/2021

Ngày 8/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNMT về việc Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng...

11:23 08/11/2021

Nếu cố tình vi phạm, lắp đặt các thiết bị, đường ống xả hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, doanh nghiệp có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường.

15:09 01/11/2021

Ngày 31/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.

10:47 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức Khoá tập huấn nghiệp vụ QLNN về bảo vệ môi trường trực tuyến.