Tuyên truyền pháp luật

09:58 04/06/2019

Trailer Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

11:25 27/05/2019

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 31 tháng 5 đến...

17:34 17/05/2019

Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai

08:27 21/03/2019

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước cho tất cả - không để ai bị...

15:48 20/03/2019

Đây là chủ đề Ngày Nước thế giới 2019. Ngày Nước thế giới năm nay hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội nhằm thực hiện Mục tiêu phát triến bền vững số 6 (SDG6). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh,...

16:23 14/03/2019

phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn

10:51 10/10/2018

Số 2757/STNMT-TTr ngày 28/9/2018

15:01 04/10/2018

Kế hoạch số 383/KH-TNMT ngày 05 tháng 02 năm 2018